O wydarzeniu

Prezydent m.st. Warszawy zaprasza na międzynarodową konferencję online #warszawadlanajmlodszych – Wspomaganie rozwoju dzieci do lat trzech w żłobkach. Najlepsze praktyki i nowe wyzwania.

W dniach 1 – 2 grudnia 2022 r. w Warszawie odbędzie się III międzynarodowa konferencja, program której skierowany jest do profesjonalistów pracujących w sektorze opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym dyrektorów i kierowników żłobków, klubów dziecięcych, dziennych opiekunów i przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców.

Konferencja organizowana jest przez Miasto Stołeczne Warszawa i Zespół Żłobków m.st. Warszawy we współpracy z cenionymi zagranicznymi i krajowymi ekspertami zajmującymi się opieką i edukacją wczesnodziecięcą.

Konferencja stanowi forum wymiany międzynarodowych i krajowych doświadczeń z zakresu warunków oraz jakości sprawowanej opieki, wychowania i edukacji najmłodszych dzieci, a także wspierania ich rozwoju w ramach opieki instytucjonalnej. 

Informacje Organizacyjne

 • Udział w konferencji jest bezpłatny.
 • W celu wzięcia udziału w konferencji należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej.
 • Na wskazany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link z przekierowaniem do wydarzenia. Link będzie również dostępny na stronie konferencji: warszawadlanajmlodszych.pl/konferencje/warszawa-dla-najmlodszych-2022/
 • Transmisja będzie realizowana na platformie YouTube.
 • Podczas pierwszego i drugiego dnia konferencji będzie możliwość zadawania pytań dla osób posiadających konto na platformie YouTube.
 • Wykłady prelegentów w pierwszym dniu wydarzenia będą prezentowane w języku angielskim z napisami w języku polskim.
 • Nie wystawiamy zaświadczeń i certyfikatów o udziale w konferencji.
 • Po zakończeniu każdego dnia konferencji na stronie internetowej dostępne będą nagrania z wydarzenia, dostępne do następnego dnia do godz. 10:00.

Prelegenci

Poznaj prelegentów III Konferencji #warszawadlanajmlodszych:

 • Efthymia Penderi
 • Giulia Pastori

Pozostałe uczestniczki / uczestnicy:

 • Aleksandra Gajewska
 • Edyta Jóźwiak
 • Aleksandra Góra
 • Aleksandra Acalska-Majewska
 • Aneta Jegier
 • Olga Wysłowska

Efthymia Penderi

Adiunkt (Assisstant Professor) na Uniwersytecie Demokryta w Tracji (Grecja), na Wydziale Nauk o Edukacji we Wczesnym Dzieciństwie. Zanim rozpoczęła pracę naukową przez ponad 20 lat pracowała jako nauczycielka w sektorze edukacji wczesnodziecięcej. 

Brała udział w krajowych i europejskich projektach badawczych, takich jak Thalis, CARE, ISOTIS i PARTICIPA. Przewodziła greckiemu zespołowi naukowemu, który opracował nową podstawę programową oraz odpowiedni program doskonalenia zawodowego profesjonalistów sektora edukacji wczesnodziecięcej [Grecki Instytut Polityki Edukacyjnej (IEP): odpowiednio MIS 5035542 i MIS 5035543].  

Była członkiem komitetu naukowego IEP odpowiedzialnego za opracowanie Projektu Szkolenia Wstępnego dla pilotażowego wprowadzenia języka angielskiego w przedszkolu. Obecnie jest stałym członkiem krajowego zespołu naukowego monitorującego szkolenia w zakresie prowadzenia zajęć języka angielskiego jako obcego dla dzieci.  

Jej zainteresowania badawcze dotyczą socjopedagogicznej roli placówek edukacyjnych, socjokulturowego uczenia się, programów i jakości edukacji wczesnodziecięcej, rozwoju zawodowego opiekunów i nauczycieli, partnerstwa placówka-rodzice-wspólnota, partycypacji dzieci i pedagogiki integracyjnej. 

Giulia Pastori

Profesor (Full Professor) na Uniwersytecie Milano-Bicocca we Włoszech, gdzie wykłada Pedagogikę i kontekst (przed)szkolny (w ramach programu magisterskich studiów z zakresu psychologii) oraz Edukację Międzykulturową (w ramach programu studiów z zakresu edukacji). 

Jej zainteresowania badawcze dotyczą edukacji międzykulturowej w placówkach edukacji wczesnodziecięcej (0-6 lat) i w szkole (od szkoły podstawowej do średniej, 6-18 lat); międzykulturowych badań w zakresie pedagogiki i psychologii, metod badawczych w badaniach edukacyjnych, kwestii związanych z doświadczeniem migracji (tożsamość/rodzicielstwo), kwestii edukacyjnych w szkole średniej i doświadczeń uczniów.  

Więcej informacji na temat pracy Profesor Giuli Pastori znajdą Państwo na stronie: https://en.unimib.it/giulia-gabriella-elena-pastori 

Agenda

Dzień 1

01.12.2022
12:00 - 12:05
Powitanie - Rafał Trzaskowski - Prezydent m.st. Warszawy
12:00 - 12:05
12:05 - 12:15
Wystąpienie – Aleksandra Gajewska – posłanka na Sejm IX kadencji
Jakość i standaryzacja opieki w Polsce – podsumowanie działania w 2022 roku parlamentarnego zespołu ds. wspomagania rozwoju dzieci w wieku do lat 3
12:05 - 12:15
12:15 - 12:20
Przedstawienie prelegentów I dnia konferencji 2022
12:15 - 12:20
12:20 - 12:50
Wykład – Efthymia Penderi, Uniwersytet Demokryta w Tracji (Grecja)
Greek ECEC: an era of change and innovation
Wczesna edukacja i opieka nad dzieckiem w Grecji: czas zmian i innowacji
12:20 - 12:50
12:50 - 13:00
Pytania do prezentacji Efthymii Penderi
12:50 - 13:00
13:00 - 13:50
Wykład – Giulia Pastori, Uniwersytet Milano-Bicocca (Włochy)
Wczesna edukacja i opieka nad najmłodszymi – refleksje na temat doskonalenia zawodowego i podstawa programowa we Włoszech
13:00 - 13:50
13:50 - 14:00
Pytania do prezentacji Giulii Pastori
13:50 - 14:00
14:00 - 14:05
Zakończenie 1. dnia konferencji
14:00 - 14:05

Dzień 2

02.12.2022
12:00 - 12:05
Powitanie – Tomasz Pactwa – Dyrektor Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy
12:00 - 12:05
12:05 - 12:20
Edyta Jóźwiak – Dyrektor Zespołu Żłobków m.st. Warszawy
Wewnętrzna ewaluacja jakości doświadczeń dzieci uczęszczających do publicznych warszawskich placówek opieki, wychowania i edukacji za pomocą narzędzia CLASS
12:05 - 12:20
12:20 - 12:50
dr Olga Wysłowska, Aleksandra Acalska-Majewska, dr Aneta Jegier
Strategia doskonalenia zawodowego kadry Zespołu Żłobków – adaptacja i organizacja posiłków
12:20 - 12:50
12:50 - 13:10
Warsztaty z rodzicami „Rośnijmy Razem” – reportaż
12:50 - 13:10
13:10 - 13:15
Zakończenie konferencji
13:10 - 13:15

Organizatorzy wydarzenia

Kontakt

Zapytania dotyczące konferencji #WarszawaDlaNajmłodszych prosimy kierować na adres mailowy:

konferencja@warszawadlanajmlodszych.pl

Scroll to Top
Skip to content