Warszawa dla Najmłodszych - Logo

Międzynarodowa konferencja
#warszawadlanajmlodszych

Wymiana międzynarodowych i krajowych doświadczeń z zakresu wspierania jakości wczesnej opieki i edukacji najmłodszych dzieci, wiedzy na temat jej znaczenia dla rozwoju dziecka oraz zasadności inwestowania w sektor edukacji wczesnodziecięcej.

Badanie opinii

Głównym celem corocznego badania jest poznanie opinii rodziców na temat jakości usług świadczonych w warszawskich żłobkach i przez dziennych opiekunów, preferencji w zakresie wymiaru godzin korzystania z opieki, motywów wyboru placówki oraz ocena procesu rekrutacji.

Super Żłobek

Plebiscyt „Super Żłobek, Super Klub Dziecięcy, Super Dzienny Opiekun” organizowany jest przez Prezydenta m.st. Warszawy od 2006 roku.

Standardy pracy pedagogicznej

Wśród działań podejmowanych przez Zespół Żłobków m.st Warszawy mających na celu podnoszenie jakości codziennych doświadczeń dzieci jest przyjęcie standardów pracy pedagogicznej dotyczących różnych aspektów działania placówek.
Scroll to Top
Skip to content