Warszawa dla Najmłodszych - Logo

Międzynarodowa konferencja
#warszawadlanajmlodszych

Wymiana międzynarodowych i krajowych doświadczeń z zakresu wspierania jakości wczesnej opieki i edukacji najmłodszych dzieci, wiedzy na temat jej znaczenia dla rozwoju dziecka oraz zasadności inwestowania w sektor edukacji wczesnodziecięcej.

Scroll to Top
Skip to content