Warszawa dla Najmłodszych - Logo

Międzynarodowa konferencja
#warszawadlanajmlodszych

Wymiana międzynarodowych i krajowych doświadczeń z zakresu wspierania jakości wczesnej opieki i edukacji najmłodszych dzieci, wiedzy na temat jej znaczenia dla rozwoju dziecka oraz zasadności inwestowania w sektor edukacji wczesnodziecięcej.

Standardy pracy pedagogicznej

Wśród działań podejmowanych przez Zespół Żłobków m.st Warszawy mających na celu podnoszenie jakości codziennych doświadczeń dzieci jest przyjęcie standardów pracy pedagogicznej dotyczących różnych aspektów działania placówek.
Scroll to Top
Skip to content