O wydarzeniu

Prezydent m.st. Warszawy ma zaszczyt zaprosić Państwa na międzynarodową konferencję online #warszawadlanajmlodszych – Wspomaganie rozwoju dzieci do lat trzech w żłobkach. Najlepsze praktyki i nowe wyzwania.

W dniach 30 listopada – 1 grudnia 2023 r. w Warszawie odbędzie się IV międzynarodowa konferencja, program której skierowany jest do profesjonalistów działających i pracujących w sektorze opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym dyrektorek, dyrektorów i kierowniczek, kierowników żłobków, klubów dziecięcych, dziennych opiekunów i przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców.

Konferencja organizowana jest przez Miasto Stołeczne Warszawa i Zespół Żłobków m.st. Warszawy we współpracy z cenionymi zagranicznymi i krajowymi ekspertami zajmującymi się opieką i edukacją wczesnodziecięcą.

Konferencja stanowi forum wymiany międzynarodowych i krajowych doświadczeń z zakresu warunków oraz jakości sprawowanej opieki, wychowania i edukacji najmłodszych dzieci, a także wspierania ich rozwoju w ramach opieki instytucjonalnej.

Informacje Organizacyjne

 • Udział w konferencji jest bezpłatny.
 • Na wskazany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link z przekierowaniem do wydarzenia. Link będzie również dostępny na stronie konferencji: www.warszawadlanajmlodszych.pl
 • Transmisja będzie realizowana na platformie YouTube.
 • Podczas pierwszego i drugiego dnia konferencji będzie możliwość zadawania pytań dla osób posiadających konto na platformie YouTube.
 • Wykłady prelegentów w pierwszym dniu wydarzenia będą prezentowane w języku angielskim z napisami w języku polskim.
 • Nie wystawiamy zaświadczeń i certyfikatów o udziale w konferencji.
 • Po zakończeniu każdego dnia konferencji na stronie internetowej dostępne będą nagrania z wydarzenia, dostępne do następnego dnia do godz. 11:00.
 • W celu wzięcia udziału w konferencji należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej:

Prelegenci

Poznaj prelegentów IV Konferencji #warszawadlanajmlodszych:

 • Thomas Moser
 • Tim Gill

Pozostałe uczestniczki:

 • Aleksandra Gajewska
 • Aleksandra Escalera-Góra
 • Aldona Gąsiorowska
 • Dominika Graniak
 • Katarzyna Matusiak
 • Joanna Tomaszewska

Thomas Moser

Profesor zwyczajny w zakresie badań nad edukacją wczesnodziecięcą w Krajowym Centrum Badań nad Zachowaniem i Środowiskiem Uczenia się Dzieci (National Center for Learning Environment and Behavioral Research) na Uniwersytecie w Stavanger w Norwegii.

Jego obecne zainteresowania badawcze koncentrują się na jakości i efektach edukacji wczesnodziecięcej, w szczególności integracji, rozwoju społeczno-emocjonalnym dzieci, kwestiach programowych, rozwoju zawodowym, dobrostanie i uczeniu się, przestrzeni fizycznej i materiałach edukacyjnych.

Był zaangażowany w krajowe i międzynarodowe projekty badawcze oraz był członkiem kilku rządowych komitetów i przewodniczącym zarządu National Graduate School of Teacher Education (NAFOL). 

TIM
GILL

Światowy rzecznik zabaw na świeżym powietrzu i ruchu dzieci, niezależny naukowiec, pisarz i konsultant z Londynu.

Autor książek Urban Playground: How child-friendly planning and design can save cities (RIBA Publications) [Miasto dla dzieci: Jak urbanistyka i projektowanie przyjazne najmłodszym mogą uratować nasze miasta] i No Fear: Growing up in a risk-averse society [Bez obaw: dorastanie w społeczeństwie unikającym ryzyka] (opisanej w New York Times jako „podręcznik swobodniejszej, bardziej ryzykownej zabawy”).

Ambasador w brytyjskiej Radzie Wzornictwa oraz członek Churchill Fellow. Uzyskał tytuły naukowe na kierunkach filozofii i psychologii na uniwersytetach w Oksfordzie i Londynie oraz honorowy stopień doktora edukacji na Uniwersytecie Edge Hill.

Strona internetowa: www.rethinkingchildhood.com 

Agenda

Dzień 1

30.11.2023
12:00 – 12:05
Aldona Machnowska-Góra – Zastępczyni Prezydenta m.st. Warszawy
Otwarcie
12:00 – 12:05
12:05 – 12:15
Aleksandra Gajewska – Posłanka na Sejm RP
12:05 – 12:15
12:15 – 13:00
Thomas Moser – Uniwersytet w Stavanger (Norwegia)
Nordic and Norwegian ECEC system: included a focused look towards space
Nordycki oraz Norweski system wczesnej edukacji i opieki nad najmłodszymi – kilka słów o przestrzeni
12:15 – 13:00
13:00 - 13:15
sesja pytań i odpowiedzi
13:00 - 13:15
13:15 – 13:45
Tim Gill – niezależny naukowiec, pisarz i konsultant (Anglia)
Friendly playgrounds – What, Why and How
Przyjazne place zabaw – co, dlaczego i jak
13:15 – 13:45
13:45 – 14:00
sesja pytań i odpowiedzi
13:45 – 14:00
14:00 – 14:05
Zakończenie konferencji
14:00 – 14:05

Dzień 2

01.12.2023
12:00 – 12:05
Powitanie – Tomasz Pactwa – Dyrektor Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy
12:00 – 12:05
12:05 – 12:45
Aleksandra Escalera-Góra, Dominika Graniak, Katarzyna Matusiak, Joanna Tomaszewska – Zespół Żłobków m.st. Warszawy
Jak dzieci uczą się o świecie?
12:05 – 12:45
12:45 – 13:05
Aldona Gąsiorowska – Zespół Żłobków m.st. Warszawy
Strategia doskonalenia zawodowego kadry Zespołu Żłobków – muzyka w żłobku
12:45 – 13:05
13:05 – 13:15
Pilotażowy program "Otwarte Place Zabaw" – reportaż
13:05 – 13:15
13:15 – 13:20
Zakończenie konferencji
13:15 – 13:20

Organizatorzy wydarzenia

Kontakt

Zapytania dotyczące konferencji #WarszawaDlaNajmłodszych prosimy kierować na adres mailowy:

konferencja@warszawadlanajmlodszych.pl

Scroll to Top
Skip to content