Super Żłobek

Super Żłobek

Prezydent m.st. Warszawy od 2006 roku organizuje plebiscyt „Super Żłobek, Super Klub Dziecięcy, Super Dzienny Opiekun”. Badanie ma ca celu wybór placówki opieki nad dziećmi do lat 3 najbardziej Przyjaznej Dziecku i Rodzinie.

W badaniu biorą udział żłobki publiczne, żłobki niepubliczne i kluby dziecięce zarejestrowane w Rejestrze żłobków i klubów dziecięcych prowadzonym przez Prezydenta m.st. Warszawy oraz Dziennych opiekunów wpisane do Wykazu prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy.

To Ty decydujesz!

Badanie odbywa się corocznie. To sami rodzice rekomendują zwycięzcę. Wyniki badania publikowane są w IV kwartale danego roku, a laureaci otrzymują tytuł „Super Żłobka”, „Super Klubu Dziecięcego” lub „Super Dziennego Opiekuna”.

9 maja 2022 r.
Rozpoczęcie badania
Ogłoszenie XVI plebiscytu „Super Żłobek, Super Klub Dziecięcy, Super Dzienny Opiekun”
9 maja 2022 r.
16 – 31 maja 2022 r.
Zgłoszenia
Termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa w badaniu przez żłobki, kluby dziecięce i dziennych opiekunów (placówki niepubliczne). Dziękujemy za zgłoszenia!
16 – 31 maja 2022 r.
6 czerwca – 3 lipca 2022 r.
Ankieta
Głosowanie rodziców
6 czerwca – 3 lipca 2022 r.
20 października 2022 r.
Wyniki
Ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nagród w Domu Kultury Świt – Targówek, ul. Wysockiego 11
20 października 2022 r.

Informacje o zwycięzcach

Kategorie badania

Informacje o zwycięzcach zamieszczane są na stronach internetowych Miasta i Zespołu Żłobków m.st. Warszawy. Udział w badaniu daje szansę na pokazanie swojej codziennej pracy i docenienie jej przez rodziców.
Sondaż przeprowadzany jest w podziale 3 kategorie:

2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015 – umożliwienie wzięcia udziału w konkursie Dziennym Opiekunom
2014
2013 – umożliwienie udziału w konkursie żłobkom niepublicznym
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Laureaci
Od 2013 roku do udziału w badaniu włączone zostały żłobki niepubliczne i kluby dziecięce zarejestrowane w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych prowadzonym przez Prezydenta m.st. Warszawy. Od 2015 r. do udziału w konkursie włączeni zostali Dzienni Opiekunowie zarejestrowani w wykazie dziennych opiekunów.
Zwycięzcy konkursu 2021
Żłobek Nr 51 przy ul. św. Bonifacego, Niepubliczny żłobek GIOCO przy ul.Kazimierzowskiej 81 lok. 3, Dzienny Opiekun przy ul. Modlińskiej 379, Dzienny opiekun przy ul. Dunajeckiej 5, Dzienny Opiekun przy ul. W. Skorochód-Majewskiego 18 m 28
Zwycięzcy konkursu 2020
Konkurs nie został przeprowadzony ze względu na pandemię.
Zwycięzcy konkursu 2019
Żłobek Nr 38 przy ul. Brechta 14 A, Żłobek Nr 46 przy ul. Stanisława Przybyszewskiego 70/72, Żłobek „Klub Malucha Anteczek” przy ul. Czereśniowej 106, Żłobek „Radosne lata” przy ul. Minerskiej 54, Dzienny opiekun przy ul. Gąbińskiej 20/33, Dzienny opiekun przy ul. Bryły 3/33, Dzienny Opiekun w Punkcie Opieki Dziennej „Wiśniowa”, przy ul. Wiśniowej 6/10
Zwycięzcy konkursu 2018
Żłobek nr 38 przy ul. Bertolta Brechta 14A, Mini Żłobek przy placu Światowida 3 Oddział żłobka nr 36, Żłobek nr 46 przy ul. Stanisława Przybyszewskiego 70/72, Żłobek „Avocado" przy ul. Józefa Sułkowskiego 22, Dzienny Opiekun przy ul. Chodeckiej 10, Dzienny Opiekun w placówce „Wesołe Maluszki" przy ul. Karola Darwina 15
Zwycięzcy konkursu 2017
Mini Żłobek przy ul. Górczewskiej 27/35 Oddział Żłobka Nr 19, Mini Żłobek przy ul. Plac Światowida 3 Oddział Żłobka Nr 36, Żłobek Nr 31, ul. Motorowa 5, Żłobek „UNITED TODDLERS” przy Al. Rzeczypospolitej 10 lok 158, Żłobek Akademia Malucha ,,Ele Mele Dutki ” ul. N. Gąsiorowskiej 26, Żłobek Małe Skrzaty, ul. Włodarzewska 80c, Żłobek Mądre Główki, ul. Naukowa 35a, Dzienny Opiekun przy ul. Kochanowskiego 52/94, Dzienny Opiekun przy ul. S. Majewskiego 18 m. 28, Dzienny Opiekun przy ul. S. Majewskiego 18 m.28, Dzienny Opiekun przy ul. Lubelska 23 lok. U-1,
Zwycięzcy konkursu 2016
Żłobek Nr 31 przy ul. Motorowej 5, Żłobek Nr 7 przy ul. Kmicica 3, Żłobek Nr 45 przy ul. Pawlikowskiego 2, Żłobek ,,Klub Malucha Anteczek” przy ul. Czereśniowej 106, Żłobek ,,Pomarańczowa Ciuchcia” przy ul. Rondo ONZ 1, Żłobek „UNITED TODDLERS” przy Al. Rzeczypospolitej 10 lok 158, Dzienny opiekun przy ul. Samogłoski 9a, Dzienny opiekun przy ul. Witwickiego 24
Zwycięzcy konkursu 2015
Żłobek nr 23 przy ul. Grzybowskiej 7, Żłobek nr 31 przy ul. Motorowej 5, Żłobek nr 1 przy ul. Wiolinowej 9, Żłobek nr 46 przy ul. Przybyszewskiego 70/72, Niepubliczny żłobek „Radosne Lata” przy ul. Minerskiej 54, Niepubliczny Żłobek „Elfiki” przy ul. Safony 1, Oddział Niepublicznego Żłobka „Elfiki” przy ul. Safony, Dzienny Opiekun przy ul. Samogłoski 9 A, Dzienny Opiekun przy ul. Braci Załuskich 3 m 12, Dzienny Opiekun przy ul. Bryły 3 m 33
Zwycięzcy konkursu 2014
Żłobek nr 31 przy ul. Motorowej 5, Żłobek nr 36 przy ul. Strumykowej 18, Mini żłobek przy ul. Łowickiej 7/15 Oddział Żłobka Nr 21, Żłobek "Akademia Małej Pszczółki" przy ul. Ostródzkiej 56, Żłobek Integracyjny ,"Nasz Domek" przy ul. Zdziarskiej 26, Żłobek Montessori ,"Mądre Główki" przy ul. Naukowej 35a, Żłobek ,,LaliBam” przy ul. Dygasińskiego 16
Zwycięzcy konkursu 2013
Żłobek nr 31 przy ul. Motorowej 5 Żłobek nr 36 przy ul. Strumykowej 18 Mini żłobek przy ul. Górczewskiej 27/35 oddział żłobka nr 19 Żłobek „Bajeczna Kraina” przy ul. Modlińskiej 129 lok 1 Żłobek Muzyczny „Hiacyntowy Dom” przy ul. Szerokiej 9 Żłobek Małe Misie przy ul. Madalińskiego 39/43
Zwycięzcy konkursu 2012
Żłobek nr 31 przy ul. Motorowej 5, Żłobek nr 29 przy ul. Nike 6, Żłobek nr 23 przy ul. Grochowskiej 7
Zwycięzcy konkursu 2011
Żłobek nr 41 przy ul. Potockich 107, Żłobek nr 24 przy ul. ks. J. Popiełuszki 15, Żłobek nr 29 przy ul. Nike 6
Zwycięzcy konkursu 2010
Żłobek nr 31 przy ul. Motorowej 5, Żłobek nr 24 przy ul. ks. J. Popiełuszki 15, Żłobek nr 40 przy ul. Z. Klemensiewicza 6
Zwycięzcy konkursu 2009
Żłobek nr 24 przy ul. ks. J. Popiełuszki 15, Żłobek nr 23 przy ul. Grzybowskiej 7, Żłobek nr 12 przy ul. Grochowskiej 232
Zwycięzcy konkursu 2008
Żłobek nr 20 przy ul. Wilczej 27 A, Żłobek nr 21 przy ul. J. Dąbrowskiego 96
Zwycięzcy konkursu 2007
Żłobek nr 12 przy ul. Grochowskiej 232, Żłobek nr 8 przy ul. S. Skarżyńskiego 6, Żłobek nr 41 przy ul. Potockich 107, Żłobek nr 5 przy ul. A. E. Odyńca 59
Zwycięzcy konkursu 2006
Żłobek Nr 41, przy ul. Potockich 107, Żłobek Nr 18, przy ul. Smoczej 1a, Żłobek Nr 11, przy ul. Szymanowskiego 3a

Sponsorzy nagród

Dziękujemy za profesjonalne podejście do naszego projektu na rzecz najmłodszych mieszkańców Warszawy, za wrażliwość i troskę o dzieci i wspólne działania przyczyniające się do podniesienia standardu świadczonych usług w placówkach żłobkowych.

Chcesz włączyć się w tę niecodzienną inicjatywę?

Przewiń do góry

Warszawa, dnia 24 marca 2022 r.

Szanowni Państwo!

Rozwój i stały wzrost liczby miejsc w żłobkach oraz świadczenie usług na najwyższym poziomie są jednymi z głównych celów programu „Warszawa dla najmłodszych”. W związku z tym już po raz XVI Prezydent m.st. Warszawy organizuje konkurs na placówkę Przyjazną Dziecku i Rodzinie ,,Super Żłobek, Super Klub Dziecięcy, Super Dzienny Opiekun” dla podmiotów świadczących usługi opieki na terenie m.st. Warszawy.

Wspomniana inicjatywa odbywa się corocznie. Rodzice i opiekunowie, za pośrednictwem anonimowej ankiety online, oceniali żłobki we wszystkich sferach; począwszy od jakości opieki i zajęć dla maluchów, otwartości na kontakty z rodzicami, poprzez zdrowe i smaczne posiłki, po wyposażenie placówek. Stołeczne placówki realizują uwagi i sugestie rodziców, aby sprostać ich oczekiwaniom. Żłobki wciąż się zmieniają, a ich pracownicy motywowani są do podnoszenia jakości opieki nad dziećmi.

To sami rodzice rekomendują zwycięzcę. Laureaci konkursu otrzymają tytuł „Super Żłobka”, ,,Super Klubu Dziecięcego” lub ,,Super Dziennego Opiekuna” podczas Gali organizowanej z udziałem przedstawicieli Miasta oraz mediów. Udział w konkursie daje szansę na pokazanie swojej codziennej pracy i docenienie jej przez rodziców.

Zachęcamy Państwa do włączenia się w tę niecodzienną inicjatywę poprzez sponsorowanie nagród dla zwycięzców tegorocznej edycji konkursu, które przyczynią się do podniesienia standardu świadczonych usług w placówkach.

W zamian możemy zaoferować:

  • możliwość promowania własnej marki w sponsorowanej/zwycięskiej placówce,
  • możliwość wykorzystania własnych materiałów promocyjnych z tytułem „Sponsor”, w trakcie trwania obchodów wydarzenia,
  • podziękowanie wygłoszone w trakcie uroczystości,
  • informację w mediach,
  • list z podziękowaniem.

Jestem przekonana, że Państwa pomoc umożliwi zrealizowanie zamierzonych inicjatyw
i będzie wkładem w rozwój i edukację następnych pokoleń. Ze swej strony serdecznie zachęcam Państwa do udziału w konkursie.

W przypadku zainteresowania współpracą bardzo proszę o deklarację chęci wsparcia inicjatywy na podany adres e-mailowy podając jednocześnie numer telefonu kontaktowego oraz adres email do korespondencji w tej sprawie.

Osobą do kontaktu jest Pani Aneta Bernacka nr tel. 22 277 52 21
email: a.bernacka@um.warszawa.pl

Z poważaniem,

Edyta Jóźwiak
Dyrektor Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Skip to content