Standardy pracy pedagogicznej | Materiały edukacyjne

Standardy pracy pedagogicznej

Wśród działań podejmowanych przez Zespół Żłobków m.st Warszawy mających na celu podnoszenie jakości codziennych doświadczeń dzieci jest przyjęcie standardów pracy pedagogicznej dotyczących różnych aspektów działania placówek.

Współpraca z rodzicami w okresie adaptacji

Współpraca z rodzicami w okresie adaptacji jest niezwykle ważna dla zapewnienia dzieciom wysokiej jakości doświadczeń w czasie pobytu w żłobku. W trosce o zapewnienie dzieciom i rodzicom warunków, które odpowiadają ich potrzebom w tym ważnym czasie, wszystkie warszawskie żłobki przyjęły wspólne standardy pracy w tym zakresie.

Standardy te uwzględniają współczesną wiedzę na temat potrzeb rozwojowych najmłodszych dzieci oraz wieloletnie doświadczenie stołecznych wychowawców, pielęgniarek i innych specjalistów. Nie znaczy to jednak, że wszystkie żłobki organizują adaptacje w taki sam sposób.

Placówki dysponują bardzo zróżnicowanymi warunkami lokalowymi, różna jest liczba i wiek dzieci rozpoczynających przygodę ze żłobkiem, a także potrzeby ich rodzin.

Każda z placówek indywidualnie odpowiada więc za przygotowanie planu działań, które umożliwią realizację przyjętych standardów.

Standardy dotyczące współpracy z rodzicami w okresie adaptacji*

  1. Placówka organizuje adaptację nowych dzieci tak, by móc poświęcić uwagę każdemu z nich
  2. Rodzice lub inne bliskie dorosłe osoby towarzyszą dziecku w czasie adaptacji
  3. W placówce prowadzi się różne działania ułatwiające dzieciom adaptację
  4. Kadra uważnie buduje relacje z dzieckiem, szanując jego potrzeby
  5. Kadra rozpoznaje moment zakończenia adaptacji dziecka I wie, kiedy dziecko jest gotowe do rozstania z rodzicem
  6. Kadra zaznajamia rodziców z przebiegiem procesu adaptacji I jego znaczeniem dla zdrowia I rozwoju dzieci
  7. W trakcie adaptacji kadra daje wsparcie rodzicom w sytuacjach dla nich trudnych

*Standardy w obszarze Współpraca z rodzicami w okresie adaptacji zostały opracowane na podstawie: Jakość od początku. Standardy jakości opieki i wspierania rozwoju dzieci do lat 3. (2019) pod redakcją Moniki Rościszewska–Woźniak.

Poniżej znajdują się najczęściej zadawane pytania dotyczące przygotowania dziecka do żłobka oraz okresu adaptacji. Zachęcamy do zapoznania się z materiałami.

Każde dziecko dostaje na adaptacje tyle czasu, ile potrzebuje. Warunki organizacji adaptacji (w tym ramy czasowe dotyczące pobytu w pierwszych dniach) określone są planem adaptacji, opracowanym w każdym ze żłobków na podstawie potrzeb dzieci i rodziców. Ze szczegółami planu zapoznawany jest każdy rodzic, którego dziecko zostanie zakwalifikowane do żłobka.
Przewiń do góry
Skip to content